Contact

serkan.bolat@outlook.com

Let’s keep in touch and …

CO-DISCUSS your new product, innovation project, or growth strategy

CO-ANALYZE your customers, markets, or competition

CO-CREATE your business model, business plan, or feasibility

CO-EVALUATE your grant application or business proposal

CO-LEARN doing business in Turkey, Turkish retail markets or trends

CO-AUTHOR a paper, research report, or blog post

Bana yazabilirsiniz…

TARTIŞALIM yeni ürününüzü, projenizi veya büyüme stratejinizi

ARAŞTIRALIM müşterilerinizi, pazarınızı veya rekabet ortamınızı

YARATALIM iş modelinizi, iş planınızı veya fizibilite çalışmanızı

DEĞERLENDİRELİM hibe başvurunuzu veya proje sunumunuzu

ÖĞRENELİM global işbirlikleri kurmayı veya yerel ortak olmayı 

YAZALIM bir araştırma, rapor veya makale