AB hibe programı ‘SME Instrument’ başarısı için asgari 5 şart

Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere özgü destek programı SME Instrument tekil şirket başvurularına izin veren 2 fazlı yapısı ve 2,5 milyon €’ya varan hibe tutarı ile büyük fırsat sunuyor. Türk şirketlerin programa katılım ve başarı performansına katkıda bulunmak için, destek programını düzenleyen EASME tarafından paylaşılan (1) dersler, (2) ipuçları ve (3) hazırlık konulu yazıları diğer rehber bilgiler ışığında özetleyerek sunuyorum.

Hangi inovasyon? Kim için? Ne zaman?

Pazar lideri şirketler müşteri taleplerini mükemmel karşılayan kâr marjı yüksek ürünlerle büyük finansal başarı elde ettikleri halde, neden düşük kâr marjlı ve zayıf performanslı ürünlerle pazara yeni giren küçük şirketler karşısında güç kaybeder, pazardan tamamen silinme tehdidiyle karşı karşıya kalırlar?